01. 08. 2015.

Periska (pinna nobilis) strogo je zaštićena školjka u Hrvatskoj

Periska (pinna nobilis) strogo je zaštićena školjka u Hrvatskoj te je njeno vađenje i posjedovanje zabranjeno. Štiti je Zakon o zaštiti prirode, a Pravilnikom o strogo zaštićenim svojtama, periska je svrstana u strogo zaštićene zavičajne svojte. Zakonom o zaštiti prirode regulirana je zaštita strogo zaštićene životinje, a školjka je živo biće  te ih je zabranjeno ''uzeti iz prirode, namjerno uhvatiti i/ili ubiti, namjerno oštetiti i/ili uništiti njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla, namjerno uznemiriti, naročito u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije i hibernacije, ako bi uznemirenje bilo značajno u odnosu na ciljeve zaštite,  namjerno uništiti i/ili uzeti jaja iz prirode ili držati prazna jaja, oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja te prikriti, držati, uzgajati, trgovati, uvoziti, izvoziti, prevoziti i otuđiti ili na bilo koji način pribaviti i preparirati''. Također je bitno spomenuti da se radi i o kaznenom djelu uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, obzirom je Kaznenim zakonom određeno kako će se kazniti tko ''protivno propisima usmrti, uništi, posjeduje, hvata ili uzima jedinku zaštićene svojte životinja, biljaka ili gljiva ili drugu zaštićenu prirodnu vrijednost''.