Impresum


  • Izdavač: Nenad Šantalab
  • Početak izdavanja: 20.1.2010.
  • Izlazi: dnevno, online
  • Urednik: Nenad Šantalab, 098 600 700
Kontakti:
  • Adresa sjedišta: Umag HR-52470 
  • Materijali i vijesti: santalab70@gmail.com